L’equip

Laia Pi Morera  (Directora)  Mestra especialista de música. Màster en Pedagogia Sistèmica. Postgrau Expressió-Comunicació. Formació en Educació viva i activa. Membre de l’Equip de l’ICE de la UAB Un enfocament global de l’aprenentatge.

Laia Baniandres Gibert (Cap d’estudis i secretaria) Mestra especialista d’anglès. Experiència com a tutora en l’etapa infantil. Formació en Educació viva i activa i en aprenentatge globalitzat. Formació en pedagogia sistèmica.

Patricia Alomar Pons (Mestra referent de P3 i membre de l’Equip de coordinació) Mestra especialista d’infantil i Psicopedagoga. Formada en acompanyament del joc lliure.

Cristina Fernàndez Pérez (Mestra referent de P4 i membre de l’Equip de coordinació)  Mestra especialista d’infantil. Formació en Educació viva i activa i aprenentatge globalitzat. Formació amb viatge d’estudi en l’experiència educativa de Reggio Emilia.

Ferran Galimany Sánchez (Mestre referent de P4) Mestre especialista d’anglès. Formació en Acompanyament Emocional als primers anys de vida.  Formació en Educació viva i activa i en aprenentatge globalitzat. Formació en pedagogia sistèmica.

Sheyla Ruiz Mateo (Mestra referent de P3) Mestra especialista d’infantil. Postgrau d’Educació Emocional i Benestar.

Montse Rodriguez (Mestra a P4) Mestra especialista d’infantil.

Noemí Tarraga (Mestra a P3) Mestra especialista d’infantil i Pedagogia Terapèutica.

Joana Bruna Temprado (Tècnia d’educació infantil)  Il·lustradora

Isabel Padillo Alonso (Conserge)

Candi Galera Ramírez ( Neteja)